Proiect de lege spaniol de susținere a intreprinzatorilor și a procesului lor de internaționalizare 

In contextul reformelor structurale adoptate de Guvernul spaniol in vederea imbunatațirii climatului economic și a ieșirii din criza, Consiliul de Miniștrii al Spaniei a aprobat recent un proiect de Lege intreprinzatorilor  (Lege de susținere a intreprinzatorilor și a demersurilor lor de internaționalizare. Proiectul legislativ urmeaza sa intre in dezbatere parlamentara.

Proiectul de lege are ca obiectiv principal crearea unui cadru institutional si normativ modern si flexibil care sa faciliteze crearea si dezvoltarea unei afaceri,. Cu o rata a șomajului de 27% (peste  5 milioane de șomeri), Guvernul de la Madrid incearca sa impulsioneze spiritul intreprinzator și crearea de noi afaceri,  se au in vedere atat noi masuri de ordin fiscal, cat și crearea unui cadru instituțional mai prietenos mediului de afaceri prin eliminarea a mai multor cerințe și obstacole administrative, precum și insuflarea spiritului intreprinzator in randul tinerilor de-a lungul tuturor etapelor educaționale.

Principalele masuri pe care aceasta le conține:

Domeniul economic

Se vor crea doua noi tipuri de societați: intreprinzatorul cu raspundere limitata și societatea limitata cu raspundere succesiva. In ceea ce privește Intreprinzatorul cu Raspundere Limitata, obiectivul principal este acela de a evita ca responsabilitatea derivata din datoriile sale sa afecteze anumite bunuri esențiale in valoare maxima de 300.000 euro Societatea Limitata cu Raspundere Succesiva, o noua entitate juridica al carei obiectiv este ieftinirea costurilor inițiale de creare a unei firme, nu va avea un capital minim și va respecta legislația in vigoare pentru SRL-uri, cu excepția anumitor obligații specifice care protejeaza terții. Societatea va fi obligata ca 20% din profit sa mearga automat catre rezerva legala și se interzice oferirea de dividende pana cand patrimoniul net al acesteia va atinge minimul cerut pentru SRL-uri (capital de 3.000 euro). Prin aceasta masura, aceasta „lege ascensor” va permite micilor firme sa se transforme in firme mijlocii cu mai multa ușurința. Se va modifica Legea Insolvenței astfel incat procedurile de faliment sa fie evitate pe cat de mult posibil. In acest sens, se va crea o procedura extra judiciara, care se va desfașura sub supravegherea unui mediator comercial și care va urmari reducerea timpilor și a costurilor. Printre altele, aceasta procedura va permite o ștergere de 25% a datoriilor și un moratoriu de pana la 3 ani pentru plata restului datoriilor. Ideea de baza este ajungerea la un acord in afara tribunalelor, urmand ca acestea din urma sa reprezinte ultima opțiune doar pentru acele cazuri in care negocierile au eșuat și este necesara lichidarea societații. In ceea ce privește eligibilitatea IMM-urilor pentru a realiza lucrari și a presta servicii publice, se inaspresc condițiile astfel incat aceste vor trebui sa justifice in fiecare an solvența lor economica și financiara, iar la fiecare trei ani solvența tehnica și profesionala. In acest context, minimul de solvența pentru lucrarile publice va crește de la 350.000 la 500.000 euro, iar pentru servicii publice de la 120.000 la 200.000 euro. Se va produce liberalizarea și eficientizarea emiterii de permise de ședere pentru investitorii și intreprinzatorii straini, pentru lucratorii straini care se incadreaza in programele de mobilitate ale companiilor, pentru lucratorii cu inalta calificare și cercetatori, precum și pentru soții/soțiile și copiii acestora. In ceea ce privește internaționalizarea IMM-urilor spaniole, nu se are in vedere creșterea fondurilor destinate susținerii exporturilor și a intrarii pe noi piețe, ci se va proceda la o utilizare mai eficienta a acestora.

Domeniul financiar

se va crea o Piața de Capital alternativa care le va permite IMM-urilor emiterea de titluri și obligațiuni care sa inlesneasca investițiile intre ele, fara a mai fi necesara intocmirea de acte notariale. noua lege modifica Legea Insolvenței astfel incat, pentru omologarea judiciara a unui acord de refinanțare, va fi suficient ca entitațile financiare creditoare care insumeaza 67% din datorie sa se puna de acord, spre deosebire de nivelul de 75% care era prevazut de legislația anterioara.

Domeniul educațional

Avand in vedere rata șomajului in randul tinerilor spanioli (57,2% in primul trimestru din 2013), se are in vedere insuflarea spiritului intreprinzator generațiilor tinere in toate etapele educaționale, astfel incat sa se favorizeze auto-ocuparea forței de munca. Se are in vedere in primul rand formarea profesorilor in acest sens, urmand ca aceasta formare inițiala sa se complementeze cu una permanenta.

Domeniul administrativ

In vederea eficientizarii demersurilor administrative, legea prevede reducerea timpului de așteptare și a costurilor crearii unei noi firme astfel: maxim 24 de ore și un cost de 40 euro pentru demersurile administrative care nu includ și actul de constituire; pentru demersurile care includ și actul de constituire al firmei, timpul de așteptare va fi de 48 de ore iar costurile se vor ridica la 100 euro. Pentru facilitarea intocmirii actului de constituire, se va crea o baza de date online cu toate notariatele publice, acestora revenindu-le sarcina de a garanta și a oferi securitate juridica intreprinzatorilor. Pentru a reduce și simplifica aceste demersuri administrative va intra in funcțiune proiectul Emprende en 3 (Intreprinde in 3) care va permite crearea unei firme intr-o maniera telematica și pe baza unui formular tip, Se vor crea Birouri de Informații pentru Intreprinzatori, care vor putea fi publice sau private sau pagini virtuale de informații și prelucrare telematica a cererilor. Se elimina obligativitatea obținerii unei licențe de funcționare pentru o serie de afaceri precum pompe funebre, școli de șoferi, instituții de invațamant, magazine și ateliere de bijuterii, spații de recreative sau culturale, etc.,  ale caror localuri nu depașesc 500 metri patrați. In primul an de activitate, firmele cu mai puțin de 50 de angajați vor fi obligate sa raspunda doar la un singur sondaj al Institutului Național de Statistica. Firmele nu vor mai fi obligate sa mențina un registru de evidența a controalelor efectuate de catre Inspecția Muncii, aceasta sarcina revenind administrației publice care va trebui sa mențina o evidența informatica in acest sens.

Domeniul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2014, IMM-urile și persoanele fizice autorizate vor putea realiza plata TVA la momentul incasarii facturii doar in cazul in care volumul operațiunilor firmei nu va depași 2 milioane euro. Firmele cu o cifra de afaceri sub 10 milioane euro, cele noi create sau acelea care fac parte din grupuri mai mari de firme vor beneficia de o reducere de 10% a Impozitului pe Societați daca reinvestesc profitul. Legea include masuri de stimulare a investițiilor in firmele nou create astfel incat investitorii (așa numiții „Business Angels”) vor putea beneficia de o reducere fiscala de 20% a impozitului pe venit pentru banii investiți, suma maxima investita putand fi de 20.000 euro/an. De asemenea, fondurile proprii ale firmei nu vor trebui sa depașeasca suma de 200.000 euro la inceputul perioadei de impozitare in care respectiva persoana decide sa investeasca. Reducerile fiscale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare nu vor mai depinde de nicio limita a cotei integrale a Impozitului pe Societați și se va putea recupera pana la o limita de 3 milioane euro/an atata timp cat se vor menține activitațile de C+D și locurile de munca.

Domeniul muncii

Acele persoane intreprinzatoare care combina statutul de angajat cu cel de lucrator pe cont propriu vor beneficia de facilitați in ceea ce privește cotizațiile la asigurarile sociale astfel: in primele 18 luni vor plati doar 50% din contribuția minima stabilita pentru fiecare an in parte prin legea bugetului de stat, iar in urmatoarele 18 luni vor achita 75%.